Write for Rights

Write for Rights

Iedereen welkom in de bibliotheek van Hulst, om mee te schrijven voor Mensenrechten. Deze actie komt elk jaar terug, is internationaal en heeft effect! We ondersteunen mensen die onterecht, vanwege hun werk, hun afkomst of hun mening bedreigd worden of in de gevangenis zitten. Voor schrijfmateriaal, voorbeeldbrieven en een hartelijke ontvangst wordt gezorgd.