Write for Rights

Schrijfactie Write for Rights Bibliotheek in Dokkum

U wordt hartelijk uitgenodigd om 10 december mee te doen met de schrijfactie van Amnesty International. Write for Rights wordt jaarlijks georganiseerd rond 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Dit jaar worden er wereldwijd brieven geschreven voor mensen die vreedzaam hebben gedemonstreerd. Ze werden gearresteerd, gevangengezet en slecht behandeld of gemarteld.
Samen zetten we hun autoriteiten onder druk om hen recht te doen. En met kaarten steunen we de mensen zelf. Een grote stapel post kan echt het verschil maken. Samen schrijven is gezellig en veranderd levens.
Er zijn schrijfpakketjes beschikbaar waar alles in zit wat u nodig hebt: informatie, voorbeeldbrieven, pen, schrijfblok en postkaarten. Brieven kunnen ook meegenomen worden om thuis te schrijven.
Op zaterdag 10 december wordt er van https://10.00 uur tot https://15.00 uur geschreven in de Openbare Bibliotheek, Brokmui 62. Welkom.