Write for Rights

Schrijfactie in de consistorie van de Doopsgezinde gemeente in Rottevalle.

Op donderdag 10 december a.s. van 19.00 tot 20.30 uur houden we weer onze Amnesty-schrijfavond
( Write for Rights). Deze schrijfavond wordt gehouden in de consistorie van de Doopsgezinde gemeente
in Rottevalle. Eventueel kan men ook een schrijfpakket meekrijgen om thuis te schrijven.