Overig

Schrijfactie bibliotheek Enkhuizen

Amnesty Write for Rights Schrijfactie

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht te stoppen. Elk jaar in december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor tien personen die onze hulp nodig hebben.
Dit jaar hebben de mensen voor wie schrijven één ding gemeen: ze zijn opgepakt omdat ze gebruikmaakten van hun recht op vreedzame demonstratie. Door brieven te schrijven naar hun autoriteiten voeren we samen de druk op voor hun vrijlating. Door kaarten te schrijven aan henzelf, laten we hen weten dat ze niet worden vergeten. We zijn ervan overtuigd dat een grote stapel brieven voor hen het verschil kan maken. Demonstreren is ieders goed recht.
En een belangrijk recht, want zonder demonstraties hadden we misschien nog steeds geen vrouwenkiesrecht gehad en mocht mogelijk niet iedereen naar school, aldus Dagmar Oudshoorn - directeur Amnesty International Nederland